KONSULTER INOM KRAFTLEDNINGSTEKNIK

Vi har mer än 45 års erfarenhet av planering, projektering, byggnation och underhåll av kraftledningar i spänningsintervallet 145-420 kV.