Referenser

Vi har på vår referenslista över 200 olika uppdrag inom det svenska stamnätet 220-420 kV där vår uppdragsgivare är Svenska Kraftnät. Vår kunskap om det svenska stamnätet för överföring av el är djup och omfattande.

Vi har också utfört en mängd olika uppdrag på regionnätet 70-145 kV med uppdragsgivare som Vattenfall, Ellevio/Fortum och E.ON.